Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1964-1965

Az Orvoskaron működő Területi Bizottság jelenése Rektor Url A Szegedi Orvostudományi Egyetem Területi Bizott­ságénak 1964— 65.évi munkáját az alábbiakban jelenthetem: 1./ Az Egyetem Területi Bizottsága minden hónapban résztvesz a Szakszervezetek Csongrádmegyei Tanácsa mellett működő Akcióbizottság ülésein. Ezeken az üléseken az egészségügyi ellátást érintő kérdésekben előforduló problémákat tárgyal­ják meg. 2./A havonként megtartott Akcióbizottsági üléseken több eset--, ben tartott előadást az Egészségügyi Szervezéstani Intézet­ből Dr,Zalányi Sámuel és Dr.Szentessy István. 5./ Egyetemünk professzorai több esetben tartotta k előadást az egyetemhez tartozó négy megye területén. Ezek a szakmai továbbképzést szolgáló előadások nagyon hasz­nos Útmutatásul szolgáltak a területen működő osztályvezető főorvosoknak, illetve szakorvosoknak, /Szeretnénk itt is is­mételten megjegyezni és kérni a professzor urakat, hogy je­lentsék a Területi Bizottságnak a vidéken megtartott előa­dásokat. Jelen tanévben csak Dr.Obál Ferenc és Dr.Boda Do­mokos professzor urak jelentették az egyetem területéhez tartozó megyék városi, illetve megyei kórházaiban tartott elő adás aikat./ 4. / A Területi Bizottság képviseltette magát azokon az Orvos­napokon, illetve szakmai továbbképzést szolgáló előadásokon, melyekre vagy egyetemünket, vagy a Területi Bizottságot meg­hívták. /Kecskeméten, Szolnokon, Baján és Gyulán voltak ilyen alkalmakkor a Területi Bizottság tagjai./' 5. / A torülottcl való kapcsolatok szorosabbá tételére a Területi Bizottság titkára a 64—65 tanév első félévében meglátogatta: á;/ a Bács-Kiskun megyei Tanács V.B.Eü,Osztályát b./ q Bács-Kiskun megyei Megyei-Kórházat, c;/ q a Békés megyei Tanács V.B.Eü.Osztályát d./ a Békés megyei Közegészségügyi és Járványügyi Állomást e;/ a Békés megyei Megyei Kórházat f. / a Szolnok megyei Megyei Tanács VB Eü.Osztály vezetőjét g. / a Csongrád megyei Közegészségügyi Járványügyi Állomást /több alkalommal is/ h. / a bajai Járási Tanács V.B.Eü.Osztályát /több alkalommal is/ i. / a makói Városi Kórházat ji/ a makói Járási Tanács V.B.Eü.Osztályát /több alkalommal/ ki/ Kiskunhalasi járási kórházat 1./ a Kiskunfélegyházi járási Kórházat, illetve VB.Eü.Osztályt

Next

/
Thumbnails
Contents