Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1963-1964

1963. október 4., I. rendes ülés

61/1963-64.0.E.sz Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1963« évi október hó 4-én d.e. 9 órakor a rektori tanácsteremben megtartott 1963-64,tanévi • f * I, rendes ülésén. Jelen vannak: Dr,Tóth Károly egyetemi tanár, rektor, mint elnök Dr.Krámli András egyetemi tanár, az Ált.Orvostud.Kar dékánja Dr.Novák István egyetemi tanár, a Gyógyszerésztud,Kar dékánja Dr.Kedvessy György egyetemi tanár, rektorhelyettes Dr,Szabón József tanszékvezető docens, mb.dékánhelyettes Dr;Deák Ferenc gazdasági főigazgató Dr.Szilárd János, az MSZMP Orvosegyetemi VB.titkára Dr.Tass Gyula az Orvosegyetemi KISZ VB. titkára Totka Bálint, az egyetemi Sz.B. titkára Dr.Jancsó Miklós egyetemi tanár Dr.Petri Gábor egyetemi tanár Dr.Kovács József tanársegéd, személyzeti főelőadó Külföldi tartózkodása miatt Tanácsülésen nem jelent meg: Fehér István adjunktus, az Ideológiai Tanszéki Csoport mb.vezetője. Jegyzőkönyvet vezeti: Fábián Noémi főelőadó. Elnöklő Rektor üdvözli a megjelenteket, az I,rendes Tanács­ülést megnyitja. Napirend 1./ Az Egyetemi Tanács 1963-64. évi munka tervéne к szükség szerinti módosítása és jóváhagyása'. /Lásd 1.sz.me 11./ Kedvessyprofesszor a hallgatók kollégiumi elhelyezésének je­lenlegi rendszerével kapcsolatban megjegyzi, hogy bizonyos tekintetben előnyös, azonban a fellebbezések során felvett hallgatók elhelyezésében mutatkoztak nehézségek, nehéz volt

Next

/
Thumbnails
Contents