Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1961-1962

1961. október 13., I. rendes ülés

SZEGED] ORT9ST0DÖMÄNY! EGYETEM Roktorl HIVEíala Szeged, Dugonics tér 13. Tel.: 41-Gü ♦ 4 84/1961-62.O.E.sz. J egyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektori Tanácsának f.évi október hó 13-án, pénteken d.e. 9 órakor a Rektori Ta­nácsteremben tartott I. rendes ülésén. Jelen vannak: DríTóth Károly rektorhelyettes, elnök ' Dr;Rávnay Tamás egyetemi tanár, az Ált.Orvosi Kar dékánja DriNovák István egyetemi tanár, a Gyógyszerészi Kar dékánja Dr.’Földes József docens, dékánhelyettes DrJDeák Ferenc gazdasági főigazgató Dr .'Fehér István adjunktus, az Ideol. Tanszéki Csoport vezetője Dr.Szilárd János az MSZMP Orvosegyetemi VB. titkára Dr;Raiz György a Szakszervezeti Bizottság titkára DrjSzell Éva az Orvosegyetemi KISZ Bizottság titkára DriBogáts László személyzeti főelőadó Dr.Imre Ottóné tanársegéd, a Pol.Gazd.Tanszék képviseletében Külföldön tartózkodik: Dr.Petri Gábor rektor. Jegyzőkönyvet vezeti: Fábián Noémi főelőadó. Elnöklő rektorhelyettes üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja. * I. Az Egyetemi Tanács 1961/62. tanévi munkatervének megvitatása Elnök javaslatára jelenlévők a munkatervet felolvasás után pontró1-pontra megvitatják. A munkaterv bevezető részében az Egyetemi Tanács az első be­kezdés utolsó mondatát az alábbi kiegészitéssel bőviti ki: "... kiszélesedése, helyenként érdek­telenség, közömbösség az egész Egye­tem ügyei, feladatai iránt,..." "A munkaterv célkitűzései” c. rész 2./pontja a következőképen módosul: * "A hallgatóság felé irányuló világné­zeti politikai, szakmai és etikai nevelo-oktató munka hatékonyabbá té­tele”

Next

/
Thumbnails
Contents