Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1944-1945

1944. szeptember 12. rektori tanács I. ülése

a vonalúira 'snoksgnnl »a ac e gyet ea iíTOóoáral közül as un*I.lipcr» őh<5* tar­tó sók elszállítusa céljára sikerült Ici— ««»köz'ílal sácptfc’éber 13-tól kesdftd'Hen na >onta 3 vasúti kocsit, 14-’“.ól kezdve naponta torábbl 1 vasúti kobalt bocsá­tanak as egye e« rendelkezésére, utóbbit a tanárok, tiszt via élők és agyéb alkal­mazottak Ingóságainak el .»állít hhv . i — került továbbá a l^l^hwstértül 3 ss:»*»ét- ssállltó teherautót kieszközölni a esomafwlma’' goknak a vasúthoz való száll fc sa céljára és ahhoz 3oo liter ■ »óta lkot Is kaootfc. Fel­olvas a as e t árgyban kiboes .tanló I, II. köriévé1 tervezetet /% . ’d az 1. sz. Mellékleten/. h Rektori ?an c a bejelentést tudot»-3il v*35i és a köriévé11erve— satet «lfogadva, felkéri a Rector hacpaifleust, ho v azt azonnal klbo- osuttatni ssJ.v-skedják. Köles- ,.ssló jelent*, tovubV., hogy szükséges, hogy minden intézet lá­dáivá 1 egy kísérőt küldj3n ki a vasúti * berakodáshoz, ?ert az sürgésen k*ll le­bonyolítani. Felkérendő tehát a Rector Rágnificus, hogy a Megfelelő egyén« vet kijelölni szíveskedjék. ás Egyetemi ián c ■ tud másul veszi a bejelentést és literi ^rtel*-*- ben határoz.

Next

/
Thumbnails
Contents