Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1940-1941

1940. szeptember 25. I. rendes ülés

professzorainak és kijelenti, hogy a félévet nagyon kellemesen és tanulmá­nyi szempontból igen hasznosan töltöt­te el, a legjobb emlékekkel és benyo­másokkal távozik hazájába. Tudomásul szolgál. 1. 1953/1939-40. etsz. - Az el­nöklő rektor jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a f. évi julius hó 1-én 32.147/IV. sz.alatt kelt leiratával közölte, hogy a K0r­0J mányzó Ur 0 Főméltósága Budapesten 1940. évi junius hó 27-én kelt legfel­sőbb elhatározásával Kovács Ferenc kli­nikai ellenőr részére a klinikai gond­noki cimet és a VIII. f.o. jellegét adományozni méltóztatott. Tudomásul szolgál. 2. 1973/1939-40. etsz. - Az el­nöklő rektor jelenti, hogy a vk. mi­niszter ur a f. évi julius hó 11-én 30.861 IV. 1. sz. alatt kelt rendeleté­vel egyetemünknek az 194C/41.tanévre 3

Next

/
Thumbnails
Contents