Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1943-1944, Kolozsvár

1944. április 26. VIII. rendes ülés

A Horthv Miklós Tudományegyetem Jjölcsészet-Nyelv-és Történettudományi Kara . 338 bksz. 1 — JEGYZŐKÖNYV . «. * ~ c ■ a m.kir.Horthy Miklós Tudományegyetem Bölcsészet,­­Nyelv- és Történettudományi Karának 1944.évi áp­rilis hó 26-án tartott VIII.RENDES üléséről. Jelen vannak: Dr. Bognár Cecil e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Schmidt Henrik, dr.Halasy-Nagy József, dr. Birkás Géza, dr.Kogutowicz Károly, dr. Koltay-Hastner Jenő, dr.ICLemm Antal, dr.Mester Já­­nos, dr.Banner János, dr.Hermann Egyed, dr. Tóth László ny.r.tanárok; A magántanárok képviseletében: dr.Eperjessy Kálmán c.ny.rk. és dr.Kozáky István magántanár. Hivatalos szabadságon van: dr.Kerényi Ká­roly ny.r.tanár. Távolmaradását kimentette: dr.Sik Sándor és dr.Marót Károly, ny.r.tanárok. Jegyzett: dr.Tóth László egyet.ny.r.tanár. 236 sz. Elnök üdvözli a megjelent ka­ri tagokat, megnyitja az ülést,meg­állapít, ja a határozatképességet. 237 sz. Elnök kéri a Kar hozzájárulá­sát ahhoz, hogy a tárgysorozatban az alábbi pontok utólagosan felve­hetők legyenek: Szotyori Irén kérése utólagos dékáni lezárás tban. Előadó: dr.Mes­ter János. Milánkovics Kálmán kérése fél­év beszámítás tárgyában. Előadó: dr. Birkás Géza.-1-

Next

/
Thumbnails
Contents