Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1942-1943, Szeged

1943. április 5. VIII. rendes ülés

576/1942-43. bksz. J E G Y Z OKON IV a M.Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának 1943. évi ápri-0 lis hó 15-én d.e. 10 órai kezdettel megtartott VIII. rendes üléséről. Jelen vannak: dr.Koltay-Kastner Jenő e.i. dé­■0 kán elnöklete alatt: dr.Halasy-Nagy József, dr.Birkás Géza, dr.Kogutowicz Károly, dr.Sik Sándor, dr.Klemm An­tal, dr.Mester János, dr.Banner János, dr.Bognár Cecil, dr.Hermann Egyed, dr.Tóth László ny.r.tanárok, dr.Marót Károly c.ny.rk. tanár, megb. előadó, a magántanárok képviseletében: dr.Eperjessy tár. Kálmán c.ny.rk.tanár Bálint Sándor magántanár. Szabadságon van: dr.Kerényi Károly ny.r.tanár. Távolmaradását kimentette: dr.Schmidt Henrik ny.r.tanár. Jegyzett: dr.Tóth László ny.r.tanár. 273.sz. Elnök üdvözli a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést és megálla­pítja a határozatképességet. Napirend előtt elnök az alábbi bejelentést teszi: Dr.KOGUTOvICZ KÁROLY ny.r.tanár­nak a finn állam a "Finn Groszlánrend parancsnoki keresztjét a csillaggal" ki-

Next

/
Thumbnails
Contents