Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1941-1942/2, Kolozsvár

1942. március 24., VII. rendes ülés

M.Kir.Ferenc József-Tudományegyetem Bölcséézet-,Nyelv-és Történettudo -mányi Kara. 526/1941-42 bksz. a m.kir.Ferenc József-Tudományegyetem Bölcsészet-,Nyelv- és Történettudományi Karának 1942.március hó 24-én /kedden/ dél­előtt 10 órakor és folytatólagosan ugyanazon a napon délután 5 órakor a Kar üléstermében /Farkas-utca 1 szám,I.emelet/ tar­tandó t /VII,rendes ül é s é re . Kolozsvár,1942.március 17-én. TÁRGYSOROZAT : 1, / Miniszteri rendeletek és leíratok bemutatása. 2, / Rektori leíratok bemutatása. 3, / Más hatóságoktól érkezett iratok bemutatása. 4, / Egyéb iratok és az elnöki hatáskörben elintézett, kevésbbé fon -tos ügydarabokról készített iratjegyzék bemutatása. .5,/ Elnöki előterjesztések. 6. / Jávor Géza nyug.miniszteri titkár lektori címének a magániskolá­jával kapcsolatos használata ügyében javaslat.Előadó:dr.Várkonyi Hildebrand./505/1941-42./ 7. / Kárpáti Emil, doktori szigorlatra való, bocsátása.Előadó: dr.Tóth . László és dr.Eirő Vencel./511/1941-42./ 8. / Megbízott előadók tiszteletdijának megállapítására vonatkozóan a matematikai-és természettudományi Kartól érkezett átirattal kap - csolatos javaslat.Előadó:dr.Váczy Péter./522/1941-42./ 9. / Magyar színmüvek német nyelvre való fordítása ügyében javaslat. Előadó:dr.Koszó János./468/1941-42./ 10./ Felvételi Bizottság jelentése az 194lr42 tanév II.félévére utóla-, gosan felvett fo^amodókról.Előadó: dr.Kristóf György./350/1941-42./ ME G H I V 0 Kartársi tisztelettel * i /Dr.Bartók György/ e.i.dékán.

Next

/
Thumbnails
Contents