Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1941-1942/1, Kolozsvár

1941. szeptember 25., I. rendes ülés

£ .llir«Perozic József— üdonáaye£yetem Bölcsészet—, fyelv— ás rártónsttudon nyi Zjara. 44A941-42 bksz. EEÖHI70 a n.kir.J?eronc József-Budoaáhqyogjiitoiii bölcsészet—,2yelv- áa T rtéxiettudcri áiyi Zár nak 1941*szeptember hé 25—én /csütör­tökön/ d«tu 5 dnkor a Mátyás Király TiAhrf« Corvin tömében kezdődő I« rondos U 1 é s ■_ r o. Ifolossvár, lr41.szeptember 17* Kartárol tisztelettel TpRCXS (HOZAT : L,/ Iliniozteri iratai;* 2«/ le let őri és na hatásági iratok« 3*/ lnöld. előterjesztések« 4«/ A fölvételi bizottság javaslata az 194l/42.tonóv L»f él évére felvételért folyamodók ügyében. Előadót dr.Zristőf György. /5/1941-42./ 5*/ A tondijíaentosségi bizottság javaslata as 194l/42«tanév 1 .félévére tan­­dljmontosségért folyamodók ügyében. Előadó: dr. zabé ?. Attila* /6/l941—42./ 6./ Belföldi utas .isi ösztöndíjra ajánlottak kijelölése, -llőadé: dr.Zriat f György. /766/1940-41./ 7*/ Dr.Baranyai Zoltán sgjolwl Magántanár előadások tartása alóli felmen­tése. Előadót dr.Vdrady Inre. /561/1940-41«/ 3«/ Br.Perenozi Sándor Magántanári képesítés iránti kérésének ügye, . Előadói dr.Roska rártan. /212A940-41./ 9«/ Ins« Sana díjas gyakornokká történő nogyálooatáoa iránt javaslat. Előadó: dr.ázabé 7. Attila« /54/1941-42,/ 10./ Lupén I«ó kérése félév beszámítás és végbizonyítvány kind .inti iránt. . Előadói dr.Bűértőf György. /7C1/1940-41./ 11«/ Pereién Anna Llórla félév lezárás é3 végbizonyítvány kiadás iránti ké­rése. Előadót dr.Kriotóf György. /829A940-41./ 1 •/ i*. ill ír József , „irm. . xii tan r javaslata a hasai szakkünyvt rak angol nyelvészeti szenpontbél való ;uzdagit-sa ügyében« Előadó: di'. őszé J mos. A6/1941-42./

Next

/
Thumbnails
Contents