Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1941-1942, Szeged

1941. október 20. II. rendkívüli ülése

1 A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF-TU DOMÁN YEGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ----------­­- , SZEGED, BAROSS GÁBOR-U. 2. -...9.6..... bk. Í9&1/42. szám. Jegyzőkön y v a M.Kir.Horthy Miklós-Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo­mányi Karának 1941* évi október hó 2G-án tartott II. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr.Halasy-Nagy József e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Koltay-Kastner Jenő, dr.Sik Sándor, dr.Klemm Antal, dr.Kerényi Károly, dr.Banner János, dr.Bognár Cecil, dr.Hermann István Egyed ny.r.tanárok; a magántanárok képviseletében: dr.Eperjessy Kálmán és dr.Tettaman­­ti Béla egy.c.ny.rk.tanárok. Távolmaradását kimentette: dr.Schmidt Henrik, dr.Birkás Géza, dr. Kogutowicz Károly, dr.Mester János ny.r.tanár; dr.Marót Károly c.ny.rk.ta­nár . Jegyzett: dr.Bognár Cecil ny.r.tanár. 8. sz. Elnöklő Dékán az ülést megnyit­ja és jelenti a szomorú hirt, hogy dr. FCGEL JÓZSEF ny.r.tanár folyó hó 19-én éjjel 1 órakor hirtelen elhunyt. Elnök ezzel kapcsolatban a kö­vetkező bejelentéseket teszi: "Tekintetes Kar ! Szomorú kötelességet kell tel­jesítenem, mikor bejelentem a tek. Kar­nak, hogy dr.Fógel József kartársunk nincs többé: vasárnapra virradó éjjel váratlanul elhunyt. Halála nagy veszte­sége egyetemünknek, amely jó embert és jó tanárt vesztett benne. Indítványozom, hogy gyászunkat örökítsük meg mai rend-

Next

/
Thumbnails
Contents