Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1940-1941, Kolozsvár

1940. október 23., I. rendkívüli ülés

A M. KIR. FERE N CZ J ÓZS E F-TU DO M Á N Y E,G Y ET E M BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ■ ■■■ ----------- SZEGED, BAROSS GÁBOR-U. 2. ................. .22....bk. 19310 41. szám. Jegyzőkönyv a kolozsvári m.kir.Ferenc József-Tudományegyetem Bölcsészet-, Hyelv- ás Történettudományi Karának 1940.évi október hó 23-án délután 6 órakor tartott I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr .ilőlIÁI. m.kir .vallás- és közok­tatásügyi Miniszter elnöklete alatt: Dr.Várady Imre ny.r.tanár,e.i.írodékán, dr.Bartók György ny.r.tanár, e.i.Rektor, dr.Mészöly Gedeon, dr.Zolnai Béla, dr.Förs­ter Aurél, dr.Várkonyi Hildebrand, dr.Várady Imre, dr.Felvinezi Takáts Zoltán, dr.Kristóf György, dr.Koszó János, dr.Tóth László, dr.Roska Márton, dr.Varga Béla, dr.Sulica Szilárd, dr.Biró Vencel, dr.Viski Károly, dr.György Lajos, dr.Váczy Péter, dr.Kniezsa Ist­ván ny.r.tanárok, dr.Tamás Lajos ny.r.tanár, az Erdélyi Tudományos Intézet igazgatója, helyettes tanár, dr.Baráth Tibor, dr.Hantos Gyula, dr.Szilágyi Loránd, dr.Ivánka Endre, dr.Szabó T.Attila ny.rk. tanárok. Jegyez: dr.Szabó T.Attila ny.rk.tanár. l.sz. Elnök üdvözli az újjáalakulás alkalmából a Kart és bejelenti, hogy a írodékán előterjesztést kiván ten­ni. Dr.Várady Imre e.i.Prodékán javasolja, hogy a baráti német nem­zetnek a keleti magyar területek részleges visszaszerzése körül szer­zett érdemei elismeréséül a Kar vá­lassza meg Bernhardt Husiit német bi­rodalmi közoktatásügyi Miniszter

Next

/
Thumbnails
Contents