Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1940-1941, Szeged

1940. október 29. kari alakuló ülés

-- 2 -vázást. A beadott szavazatok alapján a Kar az 1940/41' tanévre a Horthy­* Mikló s-Tudományegyet em Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara dé­kánjául 8 szavazattal dr.BANNER JÁNOS egyetemi ny.r.tahárt választotta meg. yj 4. sz. Elnök felkéri a Kart az 1940/ 41 tanévi prodékán választására. Elnök elrendeli a titkos sza­vazást . A beadott szavazatok alapján a Kar az 1940/41 tanévre a Horthy Miklós-Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara pro­­dékánjául 7szavazattal dr.HALASY-NAGY JÓZSEF egyetemi ny.r.tanárt válasz­totta meg. 5. sz. /5-194 0-41.bksz./ Elnök jelenti, hogy a magyar királyi Vallás- és Közoktatásügyi Mi­niszter ür 34.896/1940.IV. számú ren­deletével felhivta Tudománykarunkat az I94O/4I tanévre szóló rektor- és pro­­rektorválasztó elektorok kiküldésére. Elnök elrendeli a titkos szavazást, melynek eredményeként dr.Birkás Géza, dr.Kogutowicz Károly, dr.Fógel József, dr.Sik Sándor* ny.r.tanárokát küldi ki rektor- és fi- j prorektorválasztó elektorokul. Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést bezárja.

Next

/
Thumbnails
Contents