Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1940-1941, Szeged

1940. október 29. kari alakuló ülés

A M.Kir.Horthy Mikids-Tudományegyetem Bölcsés Nyelv- és Történettud.Kara y 9 bksz. 1940/41. JEGYZŐKÖNYV a M.Kir. Horthy Miklós-Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo­mányi Karának 1940. évi október hó 29-én tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: dr.Szily Kálmán m.kir. titkostanácsos, államtitkár elnöklete alatt: dr.Schmidt Henrik, dr.Halasy-Nagy József, dr.Birkás Gé­za, dr.Kogutowicz Károly, dr.Fógel József, dr.Koltay-Kastner Jenő, dr.Sik Sándor, dr.Klemm Antal, dr.Mester János, dr.Kerényi Károly, dr.Banner Já­nos, dr.Hermann Egyed egyetemi ny.r.tanárok. Távolmaradását kimentette: dr.Koltay-Kastner Jenő ny.r.tanár. Jegyzett: dr.Kerényi Károly ny.r.tanár. 1. sz. Elnöklő Államtitkár üdvözli sére elnöklő Államtitkár közli, hogy a Kar tagjainak rangsorát a minisztérium később állapitja meg. Akkor lesz eset­leg módosításra vonatkozó kívánságnak helye. a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképes­séget . 2.sz. Dr.Halasy-Nagy József kérdé-Tudomásul szolgál. 3. sz. Elnök jelenti, hogy az ülés első tárgya az 1940/41 tanévi dékán vá­lasztása. Elnök elrendeli a titkos sza-

Next

/
Thumbnails
Contents