Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1938-1939, Szeged

1938. szeptember 9. I. rendkívüli ülése

46 8 39. JEGYZŐKÖNYV a íí.Kir. Perenoz József-Tudományegyetea Bölcsészet-, Nyelv- és Történettu­dományi Karának 1938 évi szeptember hé 9-én tartott I. rendkívüli üléséről Jelen vannak! dr.Mester János e.i.dékán elnöklete alatti dr.Bartók György, dr.Förster Aurél, dr.Várkonyi Hildebrand, dr.Sík Sándor, dr.Várady Imre, dr.Banner János egyetemi ny.r. tanárok} a magántanárok képviseletében: dr.Eperjeasy Kálmán magántanár. Távolmaradását kimentette! dr.Schmidt Henrik, dr.Zolnai Béla egy.ny.r tanár, dr.Deér József ny.rk.tanár, dr.Marót Károly c.ny.rk.tendr, megb.elő adó, dr.Tettamanti Béla magántanár. Jegyzett! dr.Banner JánoB ny.r. tanár. l.sz. Elnöklő Dékán üdvözli a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. 2.SZ. /762-1937-38.bksz./ Elnöklő Dékán bemutatja a Vallás­áé Közoktatásügyi Miniszternek 25.979/ 1938.IV. számü rendeletét, amely dr. BANKER János nyilvános rendkívüli ta­nárnak nyilvános rendes tanárrá való kinevezését tartalmazza, üdvözli az újonnan kinevezett Kartársat és műkö­désére Isten áldását kívánja. Dr.Banner János az üdvözlő szava­kat megköszönve, köszönetét mond a Karnak azért, hogy alkalmat adott a legfelsőbb helynek arra, hogy a kine­vezés megtörténhessék. 3»az. /22-1938-39-bksz./ Dr.Sík Sándor ny.r.tanár ismer-

Next

/
Thumbnails
Contents