Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1937-1938, Szeged

1937. szeptember 28. I. rendes ülése

A M. KIR. FERENCZ J ÓZS E F-TU DO M Á N Y EGY ET E M BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA- — - ------------- SZEGED, BAROSS GÁBOR-U. 2. ----------------­­­­/I 193 7 7 38 szám. JEGYZŐKÖNYV a M.Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettu­dományi Karának 1937 évi szeptember hó 28-án tartott I. rendes üléséről. Jelen vannak: dr.Várkonyi Hildebrand e.i. dékán elnöklete alatt: dr.Schmidt Henrik, dr.Erdélyi László, dr.Bartók György, dr.Horger Antal, dr. Mészöly Gedeon, dr.Kogutowicz Károly, dr.Zolnai Béla, dr.Fógel József, dr. Förster Aurél, dr.Mester János, dr.Várady Imre egyet.ny.r.tanárok; dr.Deér József ny.rk.tanár; dr.Marót Károly c.ny.rk.tanár, megb.előadó; a magántanárok képviseletében: dr.Schilling Gábor c.ny.rk. tanár és dr. Tettamanti Béla magántanár. Távolmaradását kimentette: dr.Sík Sándor ny.r.tanár és dr.Banner János ny.rk.tanár. Jegyzett: dr.Deér József ny.rk.tanár. 1. sz. Elnöklő Dékán üdvözli a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést, meg­állapítja a határozatképességet. 2. s^. Elnök kéri a Kar*hozzájárulását a tárgysorozat módosításához: I. az alábbi üj pontok beiktatásához: a/ Dr.DEGREGORIO Ottone olasz nyelvi lektor választása. Előadó: dr.Vá­rady Imre. b/ Dr.BANNER János levele a régiség­tudományi tanszék tudományos segéd­­személyzetének választása ügyében. Előadó: a Dékán. c/ FARKAS Ernő r.bh. kérése a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterhez ta­

Next

/
Thumbnails
Contents