Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1936-1937, Szeged

1936. szeptember 10. I. rendkívüli ülése

^ - - "TT i \\ a M. kir! ferencz józsef-tudománIy'egyetem BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ============= SZEGED. ------------------­­---------­.55__bk. 193.6./3.7..­szám. JESTZŐKÖKÍY a m.kir. Ferencz Jdzsef-Tudományegyetem Bölcsészet-, Hyelv- és Történet­­tudományi Karának 1936 évi szeptember hd 10-én tartott I. rendkívüli ülé­séről. Jelen vannak: dr.Várkonyi Hildebrand e.i. dékán elnöklete alatt: dr.Schmidt Henrik, dr.Erdélyi Lászld, dr.Bartdk György, dr.Horger Antal, dr.Mészöly Gedeon, dr.Buday Árpád, dr.Pdgel Jdzsef, dr.Förster Aurél, dr. Sík Sándor egy.ny.r.tanárok; dr.Várady Imre egy.ny.rk.tanár; a magántanárok képviseletében: dr.Schilling Gábor c.ny.rk.tanár és dr.Tettamanti Béla magántanár. Távolmaradását kimentette: dr.Kogutowicz Károly és dr.Mester János ny. r.tanár. Hiányzott: dr.Zolnai Béla ny.r.tanár és dr.Deér Jdzsef ny.rk.tanár. Jegyzett: dr.Várady Imre ny.rk.tanár. 1. sz. Elnöklő Dékán üdvözli a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést, meg­állapítja a határozatképességet. 2 .sz. Elnök bejelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 24.929/1936 IV.számú rendeletével dr.Várady Imre e­­gyetemi magántanárt, gimnáziumi igazga­­tdt az olasz nyelv- és irodalmi tanszék­re; 24•930/1936.IV. számú rendeletével dr.Deér Jdzsef egyetemi magántanárt, ma­gyar nemzeti múzeumi I.o. segédőrt a ma­gyar történelmi tanszékre nyilvános rend­kívüli tanárokká kinevezte. Elnök a jelenlévő dr.Várady Imrét meleg szavakkal üdvözli s működéséhez sok szerencsét kíván.

Next

/
Thumbnails
Contents