Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1934-1935, Szeged

1934. szeptember 10. I. rendkívüli ülése

A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ______ SZEGED. -bk. 193.4/3.5* szám. JEGYZŐKÖNYV a m.kir. Eerencz József-Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történet­­tudományi Karának 1934 évi szeptember hó 10-én tartott I. rendkívüli ülé­séről. Jelen vannak: dr.Fégel József e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Schmidt Henrik, dr.Erdélyi László, dr.Bartók György, dr.Horger Antal, dr.Buday Ár­pád, dr.Zolnai Béla, dr.Förster Aurél, dr.Várkonyi Hildebrand, dr. Sík Sán­dor, dr, Mester János ny.r. tanárok; a magántanárok képviseletében: dr.Schilling Gábor c.ny.rk. tanár. Távolmaradását kimentette: dr.Mészöly Gedeon, dr.Kogutowicz Károly ny.r. és dr.Banner János c.ny.rk. tanár. Jegyzett: dr.Mester János ny.r. tanár. 1. sz. Elnöklő Dékán üdvözli a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést és meg­állapítja a határozatképességet. 2. sz. Elnök bemutatja a vallás- és közok­tatásügyi Miniszter úrnak 20.590/1934•Ty. számú, az egyetemi hallgatóktól szeden­dő fenntartási pótdíjakra vonatkozó ren­delkezését . Jelenti, hogy a rendelet a hallgatóság­gal megfelelő formában még annak idején közöltetett; egyben felhívja az abban foglaltakra a tandíjmentességi bizott­ság figyelmét. Tudomásúl szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents