Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi kar ülései, 1932-1933

1932. szeptember 20. II. (sic!) rendkívüli ülése

I I b A M. KIR. FERENCZ J Ó ZS E F-TU DO MÁN Y EGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ES ........... SZE ORTENETTUDOMANYI KARA GED. ........................ 79 bk. 1932./3J3. szám. — Jegyzőkönyv a m*kir. Ferencz József-fudományegyetem. Bölcsészet-, nyelv- és történettu- dományi Karának 1932 évi szeptember nó 20-án tartott II. rendkívüli ülésé- rol. Jelen van: dr.Imre oándor e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Schmidt Hen­rik, dr.Erdélyi László, dr.Bartók György, dr.Borger Antal, dr.llészöly Gede­on, dr.Unszti József, dr.Buday iírpád^ dr.Bolnai Béla, dr.Förster Aurél, dr. Várkonyí -ildebrand, dr.Sik bándor e^yet.ny.r.tanár. A magántanárok képviseletében: dr.Banner János c.ny.rr. tanár és dr. schilling Gábor magántanár. távolmaradását kimentette: dr.Iogutowicz károly, dr.Fógel József ny.r. tanár, dr .liest er János ny.rk. tanár é'j dr.Leér József helyettes tanár. Jegyzett: dr.Várkonyi Hildebrand ny.r.tanár. f o • 3Z • Sr.sil: sándor maga, valamint dr. Fógel József és dr.Zolnai Béla bizott­sági tagok nevében jelentést tesz az ♦ 1932-33 tanév I. felére tandijmontesSá­gért és tandijkedvezuényért folyamodS hallgatók kéréseiről. Ismerteti a bisott­« ♦ ság javaslatainak alapjául szolgáló el­vi álláspontot: 1/ Minthogy a köztisztviselői tan­díjkedvezmény a mai szabélyzat szerint a múlttól eltérően csak megadható, azért csak annyiban t-ett a bizottság különb­séget a tandijmentességi és a közalkal­mazotti tandijkedvezményi kérések között,

Next

/
Thumbnails
Contents