Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1930-1931, Szeged

1930. november 6. IV. rendkívüli ülése

\ I 1 Ma M. KIR. FEREJMCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA. 148. bk 1920731 szám. J egyzőkönyv a m.kir, Ferenc József-Tudományegyetem bölcsészet-,nyelv- és történettudo­mányi Karának 193o. évi november hé 6-án d.e. 9 érakor tartott IV. rendkí­vüli üléséről. jelen vannak: dr.Huszti József e.i.dékán elnöklete alatt: dr.üéssí Lajos, dr.Barték György, dr.Borger Antal, dr.Kogutowicz Károly, dr.Buday Árpád, dr.imre Sándor, dr.Fógel jőzsef, dr.Solymossy Sándor, dr. * Várkonyi Hildebrand ny.r.tanárok. A magántanárok képviseletében: dr.Banner János c.ny.rk.tanár és dr.Schilling Gábor magántanár. Távolmaradását kimentette: dr.Mester János uy-, rk. tanár. jegyzett: dr.yárkonyi Hildebrand ny.r.tanár. 11. sz. Békán az ülést megnyitja és je­lenti, hogy dr.Hille Alfréd légügyi főfelügyelő magántanári habilitáció­­ért folyamodott. A Kar ez üggyel első ízben 1930. évi május hé 1-én tartott rendes ülésében foglalkozott, amikor dr.Kogutowicz Károly véleményes jelen­tése alapján titkos szavazásban szemé­lyi minosültsógénél fogva képesitéshez bocsátotta a folyamodét; az 193o. évi junius hó 23-án tartott X. rendes ka­ri ülés határozata értelmében dr.Eogu­­towicz Károly és dr.iárdélyi László szak­tanároknak a folyamodó tudományos müvei­ről előterjesztett külön-külön birálati jelentése alapján a nevezett "A légkör-

Next

/
Thumbnails
Contents