Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1929-1930, Szeged

1929. szeptember 16. II. rendkívüli ülése

51 9 ü. JBGYZüKÖÄYV a n.kir. Ferenc József-Tudományegyetem bölcsészet-,nyelv- és történet­­# tudományi Karének f.évi szeptember hó 16-áa tartott TI. rendkívüli ülé­séről. Jelen vannak: dr.kogutowicz károly e.j.dékán elnöklete alatt. dr.Dézsi Lajos, dr.Schmidt Henrik, dr,erdélyi Lászlóé, dr.Horger Antal, dr.Mészöly Gedeon, dr.Huszti József, dr.Buday Árpád, dr. Jmre Sándor, dr.Fógel József, dr.Förster Aurél egy. ny. r. tanár ok. Jegyzett: dr.Förster Aur ^1 egy,ay.r,tanár. 10. sz. Dr.Budav Árpád. dr.Horger Aa­­ta 1 és dr.Huszti József jelentést tesznek az 1929/30. tanév I. felé­ben tandíjmentességért folyamodó hallgatók kéréseiről. A kar a jelentés alapos megtárgyalá­sa után a következő hallgatókat ré­szesíti tandíjmentességben: 1. Aba Irma,egész, 2. Aprő Aranka, kö zt i sz tv.tk.+egyB egyed:háromnegyed, ó. Bánfalvy Julia, köztisztv.tk.+fél: egész, 4. Bárdos József, menekült t:.+ ♦fél:egész, 5. Barabás Katalin, köz­­tisztv.t .+egynegyed:háromnegyed, 6. Benkó Katalin, köztiaztv.tk.+fél: egész, 7. Bérezi Rózsa, köztlsztv.tk.+ -♦-fél:egész, 8. Bihari János, egész, 9. Borda László, egész, 1 . Bódi Fe­renc, egész, 11. Blau Katalin, köz­/ ti sztv. t--. -»-egynegyed: háromnegyed,

Next

/
Thumbnails
Contents