Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1927-1928, Szeged

1927. szeptember 7. I. rendkívüli ülése

fi 25.bk. 7 8 . JEGYZŐKÖSYV a m.kir.Ferenoz József-Tudományegyetem bölcsészet—,nyelv—és történettu­dományi Karának f.évi szeptember hő 7-én tartott I.rendkívüli üléséről. Jelen vannak:Dr.Horger Antal e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Dézsi LaJos,dr.Schmidt Henrik,dr,Erdélyi László,dr.Bartők György,dr. Huszti József,dr.Buday Árpád,dr.Imre Sándor egyetemi ny,r.tanárok.A ma­gántanárok képviseletében:Dr.Schilling Gábor és dr.Banner János egyete­mi magántanárok.-Távolmaradásukat kimentették:Dr.Szádeozky K.Lajos,dr. Mészöly Gedeon,dr.Kogutowicz Károly,dr.Zolnai Béla és dr.Fógel József. Jegyzett:Dr.Imre Sándor egy.ny.r.tanár. l.sz. Az elnök megnyitja az ülést és üdvözli a Kar tagjait,szerencsét kíván­va az uj mtnkásság küszöbén.Egyúttal je­­lenti,hogy a dékáni hivatal vezetését f.évi augusztus hó 16-án átvet te;a meg­felelő jegyzőkönyveket bemutatja. A Kar a bejelentést tudomásul ve­szi. Dr.Bartők (fyörgy ób dr.Sohmidt Henrik előterjesztik véleményes jelen­tésüket a felvételért folyamodók kér­vényeiről, jelen tik, hogy több folyamodó a szabállyal ellentétben nem eredeti okmányokat mellékelt. t ■ > " : Vi : Ennek alapján felvétettek:

Next

/
Thumbnails
Contents