Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1926-1927, Szeged

1926. szeptember 6. felvételi ülése

A 2 tf.-bk,-6 7. aonóiöiH, A m.kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet,-nyelv­éé történettudományi Farának az 1926.évi szeptember hó 6.-án tartott fel­vételi üléséről. Jelen vannsk Dr. Bartók György e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Schmidt Henrik,är.Erdélyi László,dr.Horger Antal,dr.Mészöly Gedeon, dr. Kogutowicz Károly,dr. Budey Árpád,dr.Imre Sánor és dr.Fógel József ny.r.tanárok;a magántanárok képviseletében dr.Banner Jánoe magántanár. Távolmaradásukat kimentették:Dr.Dézai Lajos és dr.Huszti József ny.r.tanárok. Jegyzett:Dr.Fógel József ny.r.tanár. Elnök az ülést megnyitja és üdvözli a Kar tagjait és szerencsét kiván az uj tanév működésének meg­kezdéséhez. Egyúttal jelenti a kö­vetkezeket: Az ülés tárgya a felvé­teli kérvények elintézése.Elnök jelen­ti továbbá,hogy f.hó 16-rán lesz a sub auspicis gubernatoris doctor! ovatas,melyen a Kar tagjainak mi­nél nagyobb számban való megjelené­sét kéri,annál is inkább,mert az egyik avatandé karunk hallgatója. Jelenti továbbá az elnök,hogy az egyetemi alapkő letétele f.évi okt. hó 4.-én d.e.12 órakor lesz,melyen a Kormányzó Ur 6 Főméltósága is megjelen.-Az előadások f.hó 20.-án 1

Next

/
Thumbnails
Contents