Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1925-1926, Szeged

1925. szeptember 10. bölcsészet- nyelv- és történettudományi másrészről matematika és természettudományi karok együttes ülése

A m.kir. Ferencz Jézsef Tud.egyetem bölcs.-nyelv-és tört.tudományi Kara. . .bksz. 1928/26. J egyzókönyv. Felvétetett a m.kir. Ferenc* József Tudományegyetem "bölcsészet-, nyelv-és történettudományi másrészről a matkematika és természettudományi Karok együttes üléséről Szeged,1925. szeptember 10-én. Elnök : Dr. Erdélyi László "bölcsészeckari prodékán nyilv.r.tan ír, Jelen vannak : Dr. Cnengery János, Dr. Bartók György, Dr, Széki Tibor. Dr. Buday Árpád, Dr. Gvörffv István. Dr. Kogutowicz Károly, Dr. Horger Antal, Dr, Szentpétery Zsignond. Dr. Mészöly Oecteon, Dr. elei József nyilv. rendes tanárok és Dr. Kiss rpád nyilv.rk. tanár, fjk cUa.Jlh^o4-<*A * mA/ti-Úr* k.^r ) Jegyző : Dr. Kiss Árpád nyilv.rk. tanár. Elnök az-ülést megnyitja kö­szönti a megjelenteket és előterjesz­ti a V. és K. Min.65.757/1925. szám IV. jelzetű leiratot,amely felhívja a két Kart, hogy a Tanárképzői szabályzat tervezetet egymás közt tárgyalja le v és az igy elfogadott közös tervezetet , sürgössen terjessze fel miniszteri jóváhagyásra. A math. term, tudományi Kar f. évi julius 10-én a bölcsészeti Kar­hoz küldött átiratában pótjavaslatot csatolt a Tanárképző szabályzat ter­vezetéhez. A jelen értekezlet ezen javaslatokat együttesen megvitatta és az egyik javaslatot,-amely szerint a tanárképzéssel megbízott középiskolai tanerők ugyanazon szakban in évről­­évre váltakozzanak— a mathematikai I

Next

/
Thumbnails
Contents