Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1922-1923, Szeged

1922. szeptember 6. felvételi kérvényeket átvizsgáló bizottság ülése

/ J eg y z ö k ö n y v. Am, ki r, Ferencz vózsef Tudományegyetem bölcsészet, nyelv es történettudományi Karán a felvételi kérvények átvizsgálására kiküldött hamas bizottság 1E22 évi szeptember hó 6-án tartott öl és éröl. -Jelen vannak; Dr, Dézsi Lajos e, i, dékán elnöklete alatt: Dr. Schmidt Henrik és Dr, Bartók Jyó ry y kari tagok,-1./ Elnök j el en ti, houy a távol levő Dr, Csenge ry. jón o s helyett már 1622 évi január hó i*-iki igazoló bizottsági ülésen póttag^ (gyanánt muköf de Dr, Schmidt Henriket hívta meg, -' 2,/ Elnök jelenti, hopp az 1622-2d tanév első felém 1 ? félvetel'i kérvén )i adatott be,~ ?,./ A bizottság c beadott kérvényeket gondos vizsgáld alá vénén k6ve fk ■’zöleg ~hctcroz: •« • ; ,vT\ -­A,/ Felvétetnek: (Sbndos gelmc /rk,/ hál int Son do. • /; rendes ;/ Tólcséry J.c.rgi t /: rk. .*/ Boros Jenő /: rk, :/ Hadn cg y Daru it j : rk, : 1 Löte -léke :/ rk. .;/ ezeket c bízott sav igazol­taknak jelenti ki.­B./ függőben marad a következők felvétele bemutatott kérvén ik hiányos vagy szabálytalan felszd>el 'Se miatt: 6-ehtetner Jenő ök. :/ bpesti egyet.féléve kérdéses. Björffy Klára /: rk. :/ érettségi, 'biz. más. nincs igazgatói aj an las, "Tnováry Jmia /; rk. :/ érettségi biz. más. Várhelyi Ödön /: rk. :/ érettségi biz. már.- . Balázs Erzsébet. /: rk. :/ nincs igazgatni ajánlás, Goldstein Jenő J:'rk. :/ érettségi biz. más. Vargo San ior / : rendes :/ nincs távozási bizonyítván

Next

/
Thumbnails
Contents