Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1918-1919, Kolozsvár

1918. október 9. I. rendes ülése

' , ____J e f' y z ő k ő n y v a kolozsvári m.kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-,Nyelv-és nettudományi Karának 1918.évi október 9.-én tartott 1.rendes üléséről.- . Jelen voltak: Dr.Moldován Gergely,e.i.dékán elnöklete alatt: _ Br.Márki Sándor, Dr.Schneller István, Dr.Csengeri János, i Dr.Fosta Béla, Dr.Cholnoky Jenő, D'r.Dézsi Bajos, ■ Dr.Schmidt Henrik, Dr .Erdélyi László, Dr.Karl Lajos, Dr.Hornyánszky Gyula, V Ur.Gombocz Zoltán, > / Dr.Bartók György ny.r.tanárok; Dr.Buday Árpád cimz.ny.rkiv.tanár,mint m^ántanári képviselő. . í v* Távolmaradásukat igazolták: Dr.Schilling Lajos, ! Dr.Szádeczky Lajos ny.r.tanárok, Dr.Gyaluy Farkas magántanár. 1.pont. Elnök az első ülés alkalmából üdvözli a Kart. Rámutat azokra a nagy feladatokra, amelyek a tanártól hatványozottan köve-»­­telik azt a kötelességet,hogy a véres harcokban elcsigázott ifjúságunkba lel-» L 1 Törté-

Next

/
Thumbnails
Contents