Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1917-1918, Kolozsvár

1918. március 7. IV. rendesülése

1 Jegyzőkönyv a kolozsvári m.kir.Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-,Nyelv-és Törté­nettudományi Karának 1918.március 7.-én tartott IV.rendes üléséről. Jelen vannak: Dr.Hornyánszky Gyula e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Moldován Gergely, Dr.Szádeczky Bajos, Dr.Márki Sándor, Dr.Schneller István, & Dr.Csengeri János, Dr.Zolnai Gyula, Dr.Dézsi Bajos, Dr.Schmidt Henrik, Dr.Karl Bajos, Dr.Gombocz Zoltán, Dr.Bartók György ny.r.tanárok és < Dr .Varga Béla magántanár. Távolmaradásukat kimentették: Dr.Schilling Bajos ny.r.tanár szabadságon Dr.Posta Béla, Dr.Cholnoky Jenő, Dr.Erdélyi Bászló ny.r.tanárok és Dr.Buday Árpád cimz.ny.rkiv.tanár. 52.pont. Elnök megnyitja a gyűlést és jelen­ti,hogy az utolsó ülés óta 189-től 282-ig terjedő számok alatt az iroda 94 ügydarabot iktatott be, amelyek,-a most elintézés alá kerülő ügyeken ki­vül,-elnokileg elintéztettek. A Kar tudomásúl veszi.

Next

/
Thumbnails
Contents