Alpár Ágnes: A cabaret - A fővárosi kabarék műsora, 1901-1944 (MSZI, Budapest, 1978)

Bevezetés

KIS KOMÉDIA (Rév ay utca 18.) A Kis Komédia nevű kabaré a főváros két legnépszerűbb komikusa, Rott Sán­dor és Steinhardt Géza igazgatása alatt nyílt meg 1918 novemberében, a Folies Caprice mulató Révay utca 18. sz. alatti helyiségében. Ezt megelőzően, 1918 szeptember-októberben Kis Komédia néven a két ko­mikus már bemutatott két műsort a Kristálypalota Szerecsen (ma Paulay Ede) utcai helyiségében, amely akkor még Steinhardt Géza vezetése alatt állott. A Révay utcai helyiségben játszott a Kis Komédia közel tíz évig, egészen 1927-ig, amikor a helyiséget az Upor József által alapított Új Színház részére átadták. Ugyanekkor azonban a két nagy komikus útjai is szétváltak. Rott Sándor 1927-szeptemberében Komédia néven a Jókai tér 10. sz. alatti helyi­ségben nyitott kabarét, amelyet egy évig vezetett. Ezután az Andrássy úti Szín­házban játszott, majd Bécsben vállalt szerződést. Steinhardt Géza pedig 1930­ban az Akácfa utcában kapott állandó helyiséget, ahol Steinhardt Kabaré néven 1932-ig rendszeresen játszott. Rott és Steinhardt Révay utcai működéséhez tartozik, hogy 1923-1926-ig ők adtak működési lehetőséget Forgács Rózsi Kamaraszínházának. A helyiség ké­sőbb számos színházi vállalkozás színhelye lett: 1927-1932-ig az Új Színház, 1932-1934-ig Bárdos Artúr Művész Színháza, 1935-1944-ig a Vígszínház ka­maraszínháza, a Pesti Színház működött benne. Ma a Vidám Színpad otthona. Ugyancsak változatos a Kristálypalota története is. 1918 novemberében Szőke Szakáll igazgatása alatt három revüt mutattak be benne, majd 1919-1921-ig Wertheimer Elemér vezetésével Revüszínház néven operetteket játszott, 1921­1925 májusáig Blaha Lujza Színház néven az Unió Rt. érdekkörébe tartozott, 1925-1932-ig a Nemzeti Színház kamaraszínháza, 1937-től Andrássy Színház, a volt Andrássy úti Színház társulatával. Ma a Budapesti Gyermek színház ját­szik benne. A Kis Komédia titkára Lénárd Béla, karmestere Rajna Sándor, majd Huber Sándor, végül Hetényi-Heidelberg Albert zeneszerző volt. Tagjai : Csabay Böske, Kmochné Jozefin, R. Türk Berta, Schindlerné Gizella,

Next

/
Thumbnails
Contents