Horváth Róbert: Beszélgetések az olajiparról – olajbányászokkal a munkáról (MOIM Közleményei 13; Zalaegerszeg, 2001)

Hangyál János

HANGYÁL JÁNOS okleveles olajmérnök 1995. március 14-én Nagykanizsán beszélgettünk. - Hangyái János neveltetésének körülményeiről, tanulmányairól, az olajiparba történt elhelyezkedéséről a következőkben számolt be: 1933-ban születtem Sarkadon. Másfél éves koromban szüleim el­költöztek Kőrösladányba. Mindkét település Békés megyében van. Ott nőttem fel két húgommal. Kőrösladányban jártam elemi iskolába. A 6. osztály után különbözetivel kerültem a polgári iskolába, majd a szeghalmi gimnáziumba. 1952-ben érettségiztem jó eredménnyel. Szüleim bíztattak arra, hogy tanuljak tovább annak ellenére, hogy ez nekik nagyon nagy anyagi megterhelést jelentett. Édesapám cipész volt, édesanyám otthon háztartásbeliként dolgozott. Háború utáni időszak volt, minden tekintetben nehéz élet. Érettségi után erdőmér­nöknek jelentkeztem. - Miért? Egyrészt olyan környezetben nőttem fel, ahol erdők voltak, szere­tem a természetet. Másrészt egyik unokabátyám elvégezte az erdő­mérnöki egyetemet és erdész lett. Miután falun nőttem fel, a falumbeli ismeretségem alapján, össze­köttetés révén sikerült eljutnom az Állatorvostudományi Egyetemig. A gimnáziumban az egyetemi jelentkezéskor két szakot lehetett megjelölni. Én az erdőmérnökin kívül a geológus szakot jegyeztem be, mert ezekre lehetett - állatorvosi szakra nem is lehetett - jelent­kezni. Az előbb említettek alapján az Állatorvosi Egyetemre hívtak be felvételizni. A felvételim jól sikerült és közölték velem, nyugodtan utazzak haza, „felvettek". Nagy örömmel vártam az értesítést, amelyet 1952. nyarán meg is kaptam, és közölték, hogy sikeres volt a felvéte­lim. A Miskolci Nehézipari Egyetem Bányamérnöki karára vettek fel, amiről eddig szó sem volt. Nagy vívódások után aztán ősszel elmentem Miskolcra. Azelőtt éle­temben nem jártam azon a vidéken. A miskolci egyetemet akkor építették. Nem volt felemelő látvány, mivel rabok építették. Ez abban az időben volt, amikor nem lehetett válogatni a felsőoktatási intézmények között.

Next

/
Thumbnails
Contents