Magyar Műemlékvédelem 1991-2000 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 12. Budapest, 2005)

IV. A MŰEMLÉKVÉDELEM SZERVEZETE ÉS KAPCSOLATAI - c. társadalmi szervezetek és kezdeményezések, nemzetközi kapcsolatok, a műemlékvédelem népszerűsítése (1418-1736.)

1598. NAGY ZOLTÁN: Hogyan tovább? [XIX. Országos Mű­emléki Konferencia] = Műemléklap, 1,1997, 4.1. 1599. NAGY ZOLTÁN: ICOMOS-tanácskozás a rekonstrukci­óról. = Műemléklap, 4, 2000,3/4.15. 1600. NAGY ZOLTÁN: Közös felelősséggel... Magyar-román kulturális tanácskozás. = Műemléklap, 3,1999,1. 5. 1601. NAGY ZOLTÁN: Még egyszer: Szekszárd. [XX. Országos Műemléki Konferencia] = Műemléklap, 3,1999,7.1-3., ill. 1602. NAGY ZOLTÁN: Megkérdeztük Román Andrást, mi­lyennek látta a XX. Országos Műemléki Konferenciát. = Mű­emléklap, 3,1999, 7. 3. 1603. NAGY ZOLTÁN: Megkérdeztük Szabó Bálintot, hogy mi a véleménye a tusnádi konferenciáról. = Műemléklap, 4, 2000,3/4. 29. 1604. NAGY ZOLTÁN: Műemlékes tanácskozás Kassán, 1996. szeptember 5-8. = Műemlékvédelem, 40,1996, 4. 305-306. 1605. NAGY ZOLTÁN: Műemléki Világnap Siklóson. Konfe­rencia a várakért. = Műemléklap, 1,1997,2.1-2., ill. 1606. NAGY ZOLTÁN: Az örökségőrök fóruma. [Örökségünk Őrei Alapítvány] = Műemléklap, 1,1997, 5-6. 1., ill. hozzá­szólás: GHYCZY TAMÁS: Végső? + ROMÁN ANDRÁS: Válasz Ghyczy Tamásnak. = Műemléklap, 1,1997, 8.11. 1607. NAGY ZOLTÁN: Segítheti-e az idegenforgalom a műem­lékvédelmet? [beszélgetés Katona Bélával] = Műemléklap, 1, 1997, 4. 2. 1608. NAGY ZOLTÁN: Számvetés és jövő. Hagyomány és meg­újulás. Az ünnepi XIX. [Országos Műemléki Konferencia] = Műemléklap, 1,997,3.1. 1609. NAGY ZOLTÁN: Tusnád és világnap. = Műemléklap, 2, 1998, 4.1-2., ill. 1610. NAGY ZOLTÁN: Tusnád után. [VIII. nemzetközi tudo­mányos konferencia, Tusnád, 1999. március 21-27] = Műem­léklap, 3,1999,3-4-1­1611. HADNAGY ZOLTÁN [NAGY ZOLTÁN]: Ünnep után. [Mű­emléki világnap, 1998, Cegléd] = Szalon, 2,1998, 3. 3. 1612. A Národné pamiátkové a krajinné centurm (Bratislava) és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (Budapest) között létrejött 1999. évi együttműködési munkaterv. = Műemlék­lap, 3,1999,2.16-17. 1613. NEMES MÁRTA: Európai Örökség Napok. [1994. szep­tember 24-25.] = Építés-Felújítás, 1,1994,6. 344, 346., ill. 1614. NEMES MÁRTA: Európai Örökség Napok, 1995. [szep­tember 23-24.] = Műemlékvédelem, 39,1995, 4. 220-221. 1615. NEMES MÁRTA: Látogatható örökség - Nyitott kapuk. = MN 1993. október 1.12. 1616. NEMES MÁRTA: Védett Nyitott Kapuk. = Nszb 1998. augusztus 11.10. 1617. NÉMETH GYÖRGYI: ICCIH ,90. Az ipari örökség vé­delméről rendezett VII. nemzetközi kongresszus, Brüsszel, 1990. szeptember 3-8. = Technikatörténeti Szemle, 18.1990/ 1991. (1991) 215-216. 1618. A népi építészet chartája. [Az ICOMOS Népi Építésze­ti Nemzetközi Bizottsága, Stockholm, 1998. szeptember] = Műemlékvédelem, 43,1999,1. 38-39. 1619. Ö. Z. [ÖTVÖS ZOLTÁN]: Magyar világörökség javasla­tok. = Nszb 2000. december 28.4., ül. 1620. R Á. G: Kastélymentő konferencia. [XVIII. Országos Műemléki Konferencia, Kőszeg, 1995. augusztus 28-31.] = Nszb 1995. augusztus 30. 5., ül. 1621. P. E.: Épített örökségünk. Konferencia a műemlékvé­delmi világnapon. = NMo 1999. áprüis 20.10. 1622. PALLAVICINI ZITA: Magyar örökség Szalon. = Műem­léklap, 4,2000,5/6. 9., Ül. 1623. PÁMER NÓRA: A DOCOMOMO nemzetközi konfe­renciája és a belőle levonható tanulság. Eidenhoven (Hollan­dia), 1990. szeptember 12-15. = Műemlékvédelem, 35, 1991, 1.18-30., ül, 1624. PAPP DÉNES: Legényvizsgát tesznek a leányok is. Épí­tett értékeink védelmére szövetkeztek az ifjú örökségőrök. = Nszb 1996. április 18.38., ül. PÉTERI LÁSZLÓ: Idegenforgalom és műemlékvédelem. > 88. 1625. PETRAVICH ANDRÁS: Historizmus és Szecesszió Kon­ferencia, Budapest, 1995. október 9-10. [Historizmus és sze­cesszió - az épített környezet védelme] = Műemlékvédelem, 40,1996,1. 75-76. 1626. PETRAVICH ANDRÁS: Holland múzeumi vezetők Gö­döllőn, 1997. április 10. = Műemlékvédelem, 41,1997,2.139. 1627. PETRAVICH ANDRÁS: Konferencia a sztálinista épí­tészetről Berlinben. [ICOMOS Német Nemzeti Bizottsá­ga, 1995. szeptember 6-9.] = Műemlékvédelem, 39,1995, 3. 201-205., ill. 1628. PETRAVICH ANDRÁS: Műemlékvédelmi jogi szeminári­um Weimarban, 1997. április 17-19. = Műemlékvédelem, 41, 1997, 2.143-144. 1629. PETRAVICH ANDRÁS: Műemlékvédelmi Szemle [1996, 1.]. = Műemlékvédelem, 41,1997,1.74-75. 1630. PETRAVICH ANDRÁS: Országos ankét a hazai tudo­mány-, technika-, orvostörténet újabb eredményeiről. Buda­pest, 1996. november 19-21. = Műemlékvédelem, 41,1997,1. 58. 1631. PETRAVICH ANDRÁS: Világörökség együttesek helyre­állítása és védelme. 2. Potsdam-Sanssouci Nemzetközi Nyári Egyetem, 1996. június 9-15. = Műemlékvédelem, 40,1996, 3. 218-220., ül. 1632. PHILIPP FRIGYES: Ilyen még ne volt! [I. Országos Fő­építészi Konferencia, Vác, 1996. augusztus 21-23.] = Műem­lékvédelem, 40,1996,4. 304-305. 1633. PINTÉR KOVÁCS KATALIN: II. Országos Építész Diák­konferencia, Salgótarján 1996. április 18-20. = Műemlékvé­j delem, 40,1996,3. 210-212. 1634. RÁcz JOLÁN: DOCOMOMO konferencia Stockholm­ban 1998. szeptember 16-18. = Műemlékvédelem, 42, 1998, 6- 335-337- ül. 1635. RÁDAY MIHÁLY: Ajánlások konferenciák után. = Nszb 1998. június 20.10., ül. 1636. RÁDAY MIHÁLY: Enyém, tied... kié? = Beszélő, 1992. február 22. 22-24., ill. 1637. RÁDAY MIHÁLY: Esély a megújulásra. Az épített örök-

Next

/
Thumbnails
Contents