Magyar Műemlékvédelem 1980-1990 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 10. Budapest)

Adattár - Beszámoló az 1980-1990 közötti munkákról

Megindult a kolostorhoz szervesen csatlakozó templom helyreállítása is. Itt a kutatás rendkívül nívós, az 1420-as évek­ből származó falfestés maradványait tárta fel, amelyek igen nagy területen maradtak fenn. Kutató: G. Sándor Mária (OMF). Építész: Komjáthy Atti­láné (OMF). Belsőépítész: Uherkovich Ágnes (DTV, Pécs). Sta­tikus: Vándor András (OMF). Kerttervező: Kiss József (OMF). Gépészet: Pálffy Miklós, Kovács Miklós, Máthé Jenő, (PMMF, Pécs). Technológiaterv: Bocz György (PMMF, Pécs). Kivite­lező: OMF Pécsi Építésvezetőség. Pénzügyi források: kolos­tor: OMF, Baranya Megyei Tanács, Siklósi Kerámia Alkotó­ház, templom: OMF, Római Katolikus Egyház. KG SZIGETVÁR, Dózsa György u. 5. Lakóház ún. Szily-ház Az 1750 körül épült egyemeletes öt tengelyes épület emeletén a nyílások fölött váltakozóan hullámos és egyenes szemöldök­párkányok vannak. Az udvarában 18. századi magtárépület áll. A helyreállítás során külső és belső vakolatjavítás történt. A helyreállításra 1984-ben került sor. Kutató: Somorjay Selysette (OMF), Witzl Antal (OMF). Tervező: Sik László. Kivitelező: Szigetvári Városgazdálkodási Vállalat. Építtető: Szigetvári Városi Tanács KG SZIGETVÁR, Zárda u. Római katolikus, volt ferences temp­lom A 18. század első felében épült templom külső helyreállítására 1982-ben került sor. Tervező: Felcser László. Építtető: Római Katolikus Plé­bánia. KG VAJSZLÓ, Református templom Az 1781-ben épült templom helyreállítása során 19. század vé­gi profilos stukkópálcával keretezett patronos festés került elő, amelyet rekonstruáltak. A teljes külső vakolat cseréjével járó helyreállítást 1984-ben végezték, a területi előadó szakmai irá­nyításával. Építtető: Egyházközség. KG BÁCS-KISKUN MEGYE BAJA, Munkácsy Mihály u. 7—9. Városi könyvtár, volt zsi­nagóga A rendkívül elhanyagolt épületet a helyreállítás során az erede­ti belső tér rekonstrukciójával állították helyre. A korábbi ter­vekben szereplő belső osztófödém helyett az épület alatt utó­lag kialakított pincével oldották meg a tér bővítését. A tórafül­két, a végfalakon és a mennyezeten lévő freskókat restaurálták. Az új csillárok a lovasberényi Hild-féle, valamint a Budapest­terézvárosi Pollack-féle klasszicista csillárok motívumainak fel­használásával készültek. Újra elkészítették a külső és a belső gipszdíszítményeit. A kivitelezés ideje: 1982—86. Tervező: Tornai Endre (KÖZTI). Belsőépítész: Hefkó Mi­hály (KÖZTI). Statikus: Baskó Ottó, Molnár Zoltán. Freskó­restaurálás: Képzőművészeti Főiskola Freskó Tanszék tanárai, hallgatói. Csillártervek: Szentágotai Dezső. Kivitelező: Bajai Lakberendező és Építőipari Szövetkezet, BÁCSKA Bútoripari Vállalat. Építtető: Városi Tanács, az OMF és a Megyei Tanács támogatásával. LR BAJA, Tóth Kálmán tér 6. Belvárosi Plébánia A klasszicista épület teljes külső és belső felújítására 1981—82­ben került sor. Új vizescsoportot alakítottak ki egyúttal. Kivitelező: Bajai Lakberendező és Épületvillamosipari Szö­vetkezet. LR BAJA, Kálvária 1986-ban került sor a Kálvária szoborcsoport felújítására. A kisebb sérülések javítása, a talapzatok megtisztítása, te­replépcsők helyreállítása, környezetrendezés képezte a munkát. Egyúttal sor került a 14 stáció felújítására is. Kivitelező: Harcos István kőműves-homokfúvó kisiparos, Rákos Péter és Sütő József kőszobrász-restaurátorok felügyele­te mellett. Építtető: Baja, Szt. Antal Plébánia. LR DUNAPATAJ, Béke tér. Református templom 1985-86-ban került sor az épület külső felújítására. A templom középkori eredete bizonyossá vált, gótikus részletek kerültek napvilágra. A korok elkülönítését különböző színárnyalatú fes­téssel, illetve eltérő vakolatmegdolgozással kívántuk elérni. Kivitelező: Egyházmegyei Karbantartó és Javító Csoport Varga László vezetésével. Építtető: Egyházközség az OMF támogatásával. LR 330. kép. Baja, városi könyvtár, volt zsinagóga helyreállítás előtt

Next

/
Thumbnails
Contents