Magyar Műemlékvédelem 1963-1966 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 4. Budapest, 1960)

MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM IV. 1 i) 6 3 1 9 6 (i E kötet szervesen csatlakozik az Országos Műemléki Felügyelő­ség 1949 — 1962. évi munkáját tartalmazó első három kötethez. Klső része a Felügyelőség 1963 — 1966 között végzett kiemelkedő jelentőségű munkáiról közöl ta­nulmányokat. A budai királyi palota gótikus nagytermének helyreállításáról, a visegrádi An­jou-kori királyi palota gótikus kútházának rekonstrukciójáról, a siklósi várkápolna XV. századi falfestményeinek restaurálásáról, valamint a sümegi vár feltárásá­ról olvashatunk rendkívül érdekes beszámolókat. A kötet ezen kívül a mátraverebélyi gótikus temp­lom és a túristvándi vízimalom műemléki helyreállításáról is szá­mot ad. A Witwer Márton győri tevékenységéről szóló dolgozat a dunai barokk építőiskola magyar­országi kapcsolatait mutatja be. A tanulmányokat a műemlékvé­delemmel és a városrendezéssel, valamint a műemlékvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 1847 — 1949 évek közötti fejlődésével foglalkozó cikkek zárják le. A kötet második része az Orszá­gos Műemléki Felügyelőség 1963 — 1 966 közötti tevékenységéről szá­mol be a következő sorrendben: építészeti, kőszobrászati, falkép­festészeti és faszobrászati, régé­szeti, kivitelezési és igazgatási munkák, valamint a népi és az ipari műemlékek védelmében el­ért eredmények. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents