A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 1. rész: A Balaton környékének földrajzi leírása, orografiája és geologiája, Geofizikai függelék 1-3. szakasz (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1911)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLD MÍ VELÉ S Ü GYI, A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. ELSŐ KÖTET. A BALATONNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRAJZA. ELSŐ RÉSZ. A BALATON KÖRNYÉKENEK FÖLDRAJZI LEÍRASA, OROGRAFIAJA ÉS GEOLOGIÁJA. GEOFIZIKAI FÜGGELÉK. — I— III SZAKASZ. I. INGAMÉRÉSEK. STERNECK R.-től. —II. A BALATON NIVÓFELÜLETE S AZON A NEHÉZSÉG VÁLTOZÁSAI. Báró Eötvös Lóránd TÓL. — III. 1901 NYARÁN VÉGZETT FÖLDMÁGNESSÉGI MÉRÉSEK. STEINER LAJOS-TÓL. EGY TÉRKÉPPEL, 33 ÁBRÁVAL ÉS SZÁMOS TÁBLÁZATTAL. BUDAPEST, 1908. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRÚS BIZOMÁNYA.

Next

/
Thumbnails
Contents