A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 2-4. rész: A Balaton hidrografiája, limnológiája és környékének éghajlati viszonyai (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1897-1918)

Cholnoky Jenő: A Balaton hidrografiája

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI, A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM, VALAMINT FŐMAGASSÁGÚ BÁRÓ HORNIG KÁROLY BÍBORNOK VESZPRÉMI PÜSPÖK ÉS MÉLTÓS. DR. SEMSEI SEMSEY ANDOR FŐRENDIHÁZI TAG ÚR TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. I ÖLD RAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. ELSŐ KÖTET. A BALATONNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRAJZA. MÁSODIK RESZ ^^^r A BALATON HIDROGRAFIÁJA. ÍRTA D R. CHOLNOKY JENŐ. 7 TÁBLÁVAL, 165 ÁBRÁVAL A SZÖVEG KÖZÖTT ÉS FÜGGELÉKKEL. BUDAPEST, 1918. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRÚS BIZOMÁNYA.

Next

/
Thumbnails
Contents