Dominkovits Péter: XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából (Sopron, 1996)

ADATTÁR Sopron vármegye XVI. századi tisztikarához (1550-1600)

- 1589. ápr. 20., Emericus Megjerj vice comes co[mi]t[a]tus : SL Sopron város lt. Lad. XVIII. et S. Fasc. 2. No. 59/72. - 1589. ápr. 20. Megyery Imreli: Házi J.: XVI. századi... No. 152., 182.p. - 1589. aug. 19., Ujkér, Emeiicus de Megyer vice comes... : SL Káldy cs. lt. 2. d. K. 171. d. [régi naptár szerint] - 1590. márc. 15. Emericus Megjerj vice comes co[mi]t[a]tus Sopronien[sis] : SL Sopron város lt. Lad. XVIII. et S. Fasc. 2. No. 59/75., - 1590. márc. 15., Emericus de Megyer vice Comes : SL Svm. It. Acta Iuridica Tom. 1. Fasc. 4. No. 94. - 1590. márc. 15. : Emericus Megyeij: Házi J.: XVI. századi... No. 159., 186.p. - 1591. szept. 9., Ujkér, Emericus de Megyer vice comes... : SL Káldy cs. lt. 13. d. [az új naptár szerint] - 1591. dec. 8. Emericus de Megier : Házi J.: XVI. századi... No. 170., 193.p. - 1592 [Emericus de Megyer vice comes]: SL Acta Iuridica Tom. 1. fasc. 5. No. 106., - 1592. márc. 9., Ujkér, Emericus Megyer vice comes co[mi]t[a]tus Soproniensis: Káldy cs. lt. 13. d. [új naptár szerint] - 1592. márc. 31. : Gecsényi L.: Győr vármegye... No. 483. - 1593 SL Balics L. gyűjt. 4.d. vö.: Házi J.: XVI. századi... No. 177., 199.p. - 1594 SL Balics L. gyűjt. 4.d. vö.: Házi J.: XVI. századi... No. 190. - 1595 ápr. 12.: Emericus de Megyer: SL Svm. lt. Svm. kgy. jkv. 2. k. Szalay Gábor, nemesapáti - 1595. ápr. 12.: Gabriel Zalay de Nemes apathy: SL Svm. lt. Svm. kgy. jkv. 2. k. - 1595. szept. 25., Gabriel Zalay vice comes: SL Svm. lt. Svm. kgy. jkv. 2. k. lO.p. - 1596. máj. 20.: Gabriel Zalay vice comes: SL Svm. lt. Svm kgy. jkv. 2. k. 45.p. - 1596. szept. 30., Zalay Gabor : Házi J.: XVI. századi... No. 200., 231.p. - 1598. júl. 1., Gabriele Zalay : Házi J.: XVI. századi... No. 207., 238.p. - 1599. jan. 6. : Tóth P.: Vas vármegye... No. 504. - 1599. máj. 16.: Szalay Gábor alispán: Ld. 52. sz. irat. - 1600. Gabriel Zalay de Nemes Apathy vice comes :SL Svm. It. Acta Iuridica Tom. 1. fasc. 7. No. 126, [Gabriel Zalay de nemes Apathy]: uo. fasc. 7. No. 127. Jegyző Körmendi György - 1559. márc. 10., Sopron, Georgius l[itte]ratus a keimend juratus nótárius sedis judiciarie comit[a]tus Sopronien[sis] : SL Sopron város lt. Lad.: XXXII. No. 26. Rudinay Miklós - 1579. ápr. 26. : Tóth P.: Sopron vármegye... No. 64.

Next

/
Thumbnails
Contents