Szőke József (összeáll.): A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája (I.-IV.) 1945-1985

Szőke József A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája (IV.) 1981—1985 A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiájának IV. kötete ötéves szünet után követi a III -at, és az 1981—85 között megje­lent irodalmi művek és folyóiratbeli közlések bibliográfiai adatait tartalmazza. A kötet szer­zője megjegyzi: „Irodalmunk erőteljes fejlődé­se, örvendetes gyarapodása, gazdagodása immár nem tette lehetővé, hogy most is egy egész évtized termését vegyük számba, az anyag bősége ugyanis meghaladta egyetlen kö­tet terjedelmét. Ezért úgy döntöttünk, hogy a mostani kötetünkben csupán öt év bibliográfiai adatait rögzítjük. Erre ösztönöztek bennünket azok a biztató társadalmi, politikai változások is, amelyek időközben hazánkban elindultak, s amelyek lehetővé tették, hogy bibliográfiánk anyaggyűjtő területét az irodalmon túl egész nemzetiségi könyvkiadásunkra és művelő­désügyünkre is kiterjesszük." A változások és a kutatási terület bővülése magával hozta az anyaggyűjtés szempontjainak változását is, ez azonban nem érintette a bibliográfia felépíté­sét. Jelenlegi kötetünk is általános és egyéni részből áll. Az első részbe került minden általá­nos közlendőket tartalmazó anyag, amely a csehszlovákiai magyar irodalom egészére, nemzetiségi közművelődésünkre vonatkozik. A második, egyéni részben az írók kiadványai, a róluk szóló ismertetések, kritikák, valamint műfordításaik szerepelnek. Az anyag jellege megkívánta, hogy a szerző a szokványos bibliográfia kereteit bővítve reper­tóriumszerűen közölje az adatokat, mivel iro­dalmunk sok fontos alkotása csak a napi sajtóban látott napvilágot. Az érdeklődő olvasó bizonyára sok értékes adatot talál majd kötetünkben, amelyet remél­hetőleg hamarosan követni fog az V. is.

Next

/
Thumbnails
Contents