Magyar Irás, 1933 (2. évfolyam, 3-10. szám)

1933-03-01 / 3. szám

TARTALOM II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Szerkeszti: DARK.JISTVÁN. - Felelős szerkesztő : SIM3N MENYHÉRT Dr Reményi József : Amerika esztétikai megvi’á ftásSri. ('.) - Egri Viktor: Kamba és az arany (Novella). - Vozári Dezső: Vetfek. Fürjess Mária: Nagyon szeretem a feleségem (Novella).- Toperccer László: H müvészzseni alacsonyabbrendüségérz^se. - Tichy Kál­mán : Magyar zátonyon (Hdatok Mikulik József életrajzához) '*« Szenes Erzsi: Vers. - Szabó Béla: Mari (novella) - Scfíry László : Vers. » Feszti Edit : A Kingyesen. - Kcvccs Endre: Keresztapám (Elbeszélés) 2. FIGYELŐ: Sándor László: Művészeti nevelés és műkereskedelem Szloven­szkón. P ED A GOGIA: Zsolnai Béla : Nemi felvilágosítás az iskolában? KRITIKA: Székely István: Tamási Áron „Ábel a rengetegben“.- Egri Viktor Pap Károly „Megszabadítottál a haláltól“. - Szalatnai Rezső : Hz első cseh Hdy-forditás. FÓRUM: Darkó István; H Magyar írás és Mécs László. — H Magyar írás kulturelőadásai. A Magyar írás hirei. Egyes szám ára: 1.60 pengő, 50 tej 18 dinár, 50 cent. 1933 MÁRCIUS

Next

/
Thumbnails
Contents