Urr György: Kisebbségi sorsunk húsz esztendejéből 1918-1938 (Kassa. Grafika, 1939)

KISEBBSÉG J SORSUNK MSI £ SZÍ £ N D£ 1 í B Ú1 IRTA: lURR G YÖRGY. H Y O H T A ÉS KIADTA A »GRAFIKA« KÖNYVNYOMDA, KASSA 1939.

Next

/
Thumbnails
Contents