Haiczl Kálmán: Érsekujvár multjából (Érsekújvár : Winter Zsigmond Fia, 1932)

1638-1663

nagy fájdalmat érzek s nem is tudom mi nyava­lya. Palatinus Uram is tanácsolta a pösténi hévi­zet. Ha Ngd Ítélné, hogy még 3 hétig alá nem jönnének a fizetéssel, az atyámfiával együtt két heti fürdésre elmennék a Ngd engedelméből, hi­szsn addig Zádori (András) úr (verebélyi kapi­tány) itt resideálhatna, mig Isten Ngdat behoz­za.« 4 7) A fürdőből november 26-án jött haza. De, mint december 1-én irja, a fürdőzés haszontalan maradt. Pálffy többször Vöröskőn tartózkodott, de Eszterházy betegeskedése és testvéröccsének, a magyar kir. kamara elnökének intése folytán ezentúl többet kellett Érsekújvárban tartózkod­nia. Főkapitánysága alatt a török—magyar viszony­latban a Törökországban uralkodott zavarok, ázsiai felkelések és perzsa háborúk miatt békeál­lapot uralkodott s a török—magyar végházak vezérei barátságos érintkezésben voltak egymás­sal, amit kölcsönös szívességekkel bizonyítottak be. így Mustha váczi pasa 1638. április 20-án két sugár vizahalakat küld Pálffynak és kísérő leve­lében ezeket irja: Ngod ha kívánja, hogy Ngdnak szolgáljak és Ngodhoz fölmenjek, Ngod nekem hitlevelet küldvén és parancsolván a miben tudok jó szivvel kedveskedem és szolgálok Ngnak, és ha mi oly lószerszámokra, jó lovakra és egyéb vásárlásokra Ngnak szüksége vagyon az bajtá­nyunk (mely előttünk egy hét) nekem irjon Ngod, magam fölviszem«. 4 8) Ahmet Kihaja, Azem Mehe­met budai pasának kajmakémja május 1-én írja Jedlicska: 316. 4 8) Jedlicska: 192. 137

Next

/
Thumbnails
Contents