Urr György: A szlovenszkói magyar politika tíz esztendeje (1919-1929) (Košice. [s. n.], 1930)

i A szlovenszkói (magyar politika Itíz esztendeje. (1919-1929). Irta: Urr György. Košice—Kassa, 1930. Nyomda: PuzsérTestvérekJókai-könyvnyomdabérlete, Komárno, f Kiscsapó-uíca 12. ! ^ „^

Next

/
Thumbnails
Contents