Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

KOVÁCS-SEBESTÉNY A Kovács-Sebestény családnak Kaposmérőn voltak birtokaik, a Nemeskéri Kiss Gábor által az 1 830-as években építtetett kúri­át vették meg. Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi mi­niszter 1868. április 12-én nevezte ki Dr. Kovács Sebestény Gyulát Somogy vármegye tanfelügyelőjévé. Lelkiismeretes munkálko­dása évtizedek mulasztásait pótolta, és nagy szerepe volt a me­gye kulturális fejlődésében. 1872-ben ő alapította és szerkesz­tette a Somogymegyei Tanügyi Lapot. Később Kaposvár rende­zett tanácsú város polgármestere, annak prominens alakja, és számos egyesület dísztagja lett. Természetes, hogy bár kevésbé nevezetes nemesi család sarja, címere helyet kapott egy üvegab­lakon. Címere kék csücsköstalpú pajzsban lebegő, jobbra fordult kétfarkú arany oroszlán, mely jobbjában kivont szablyát tart. A rostélyos sisakon lévő koronából kivont szablyát tartó, páncélos kar nő ki. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

Next

/
Thumbnails
Contents