Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

GOSZTONYI ÉS KÖVESSZARVI GOSZTHONY Vas megyéből származó család, mely Somogyba a XIX. szá­zad elején költözött. Első ismert őse Miklós, akinek gyermekeit 1269-ben V. István tette nemessé, főleg azon érdemeikért, me­lyeket a bolgárok elleni hadjáratban életük veszélyeztetésével és vérük ontásával szereztek. A megyénkbe letelepült ág közvet­len őse Péter, akinek leszármazottai a házasságaik révén Nagy­bajomban, Pusztakovácsiban és Bárdudvarnokon lettek birtoko­sok. Tagjai a XX. században jelentő szerepet játszottak a megye kulturális életében is. A család a címerét 1467-ben /. Mátyás királytól kapta. Az oklevélben a címer nincs leírva, csupán lefestve. Kék tárcsapajzs­ban lebegő arany koronából kinövő vörös ruhás kar, mely ezüst kürtöt tart. A pajzs feletti csőrsisak koronájából ugyanez az elem emelkedik ki. A takaró mindkét oldalon kék-vörös.

Next

/
Thumbnails
Contents