Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

BABOCHAY A XVI. század második felétől éltek a család tagjai a Dunán­túlon. Babochay Tamás Nádasdy Ferenc alatt vitézkedett, és ott volt Koppány várának 1587-es bevételénél. A későbbiekben is főleg a katonai pályán jeleskedtek az utódok többek között veszp­rémi, keszthelyi várkapitányok voltak. Babochay Pált 1 720. szep­tember 12-én bárói ranggal jutalmazta az uralkodó. Ugyanek­kor nyerte el a család a címerét, melyben egy, három gyermekét vérével tápláló pelikán látható kék mezőben. Az üvegablakon azonban kék pajzsban zöld talajon álló jobbra fordult arany orosz­lán szerepel, mely jobbjában kivont szablyát tart. A sisak felett koronán könyöklő, kivont szablyát tartó jobbra fordult vörös ru­hás kar látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. Az oroszlán általában - mint ebben az esetben is - a címerszer­ző hadi dolgokban való helytállását, erősségét, bátorságát és nemességét fejezi ki.

Next

/
Thumbnails
Contents