Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

HERTELENDI ÉS VINDORNYALAKI HERTELENDY Régi nemesi család, melynek főleg Zala megyében voitak bir­tokaik. Nemesi előnevüket (Vindornyalaki) is egy Zala megyei településről kapták. Egy 1711. évben bekövetkezett tűzvészben elpusztultak az irataik és törvényes jogaikat bizonyító okmánya­ik, 1718-ban III. Károlytól nyertek új királyi adományt. Idővel a család több ágra szakadt, és más megyékben is elterjedt. So­mogyban többek között Csokonyavisontán és Kutason voltak birtokosok. A család tagjai számos nagy sikert értek el a katonai pályán. Kiemelhetjük Hertelendy Gábor főhadvezér-helyettest, a Mária Terézia rend lovagját, akit a nádori huszár-ezred felállí­tásakor annak első ezredesévé neveztek ki. A család címere: a kék csücsköstalpú pajzsban zöld talajon egymással szemben álló két, arany oroszlán, melyek arany ko­ronát tartanak. Egymás felé nyújtott lábaik alatt balra fordult, könyökben hajlított, nyíllal átlőtt páncélos kar lebeg. A rostélyos sisakra helyezett koronán, fészkében fiait vérével tápláló, kiter­jesztett szárnyú pelikán ül. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

Next

/
Thumbnails
Contents