Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

GALÁNTAI FEKETE Pozsony megyei család, amelynek előneve Galánta helység­ről eredt. A család grófi ága által használt címer több elemből állt, mint az ablakon szereplő ún. nemesi, amely megegyezik a család ősi jelképével. Ezt használta a nemesi ág, melynek me­gyénkben főleg a XVIII. században voltak birtokaik. A címer ké­szíttetője, Fekete Aladár mindkettőt szerette volna egy ablaktáb­lán szerepeltetni. Molnár István azonban csak ahhoz járult hoz­zá, hogy két különböző táblán kapjon helyet, és természetesen kétszer 60 pengő befizetése ellenében. Végül csak a nemesi cí­mer készült el. Vágott pajzs, melynek a felső része kétfelé van hasítva. A jobb oldali kék mezőben jobbra forduló, kettős farkú arany oroszlán áll két lábán, első lábával pallost tart. A baloldali vörös mező­ben három ezüst pólya látszik. Az alsó vörös mezőben zöld hár­mas halom, mely fölött három ezüst csillag ragyog. A pajzsra helyezett sisak koronájából a címerben leírt oroszlán emelkedik ki. A takaró jobbról vörös-ezüst, balról vörös-arany.

Next

/
Thumbnails
Contents