Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

SZIGETHI SZIGETHY-GYULA A Szigethi másként Gyula család a magyarországi Gyula-Szi­getről származott. Egyik ága Erdélybe települt. István (1678-1 740) miután több külföldi egyetemen tanult, papi és tanári tisztsége­ket töltött be, több tudományos értekezést is írt. Somogyban je­lentős közéleti szerepet játszottak a XIX. század második, illetve a XX. század első felében. Szigeti Gyula János 1870-ben lett a Somogy Megyei Kórház igazgató-főorvosa, akinek a vezetése alatt új korszak kezdődött, jelentősen bővült a kórház területe, az osztályok, a műtők, az ágyak száma. Felesége volt a Mária Valé­ria Árvaházi Egylet elnöke. Fiuk, Szigethy-Gyula Sándor ugyan­csak igazgató-főorvosa lett a megyei kórháznak. A család címere: kék csücsköstalpú pajzsban zöld talajon, jobbjában könyvet, baljában irattekercset tartó, papi ruhás férfi áll. A címeralak valószínűleg Istvánt, illetve a család több tagjá­nak papi pályáját szimbolizálja. A pajzs feletti rostélyos sisakon arany korona látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös­ezüst.

Next

/
Thumbnails
Contents