Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

SAÁRDI SOMSSICH Somogy megye egyik igen előkelő nemzetsége, mely számos jeles és derék férfit mutatott fel soraiban. Elődei Horvátország­ból kerültek először Zala, majd Somogy megyébe, ahol olyan, mindent átfogó befolyásra tettek szert, hogy néha Somssichok vármegyéjének emlegették. ///. Károlytól nyertek címeres nemes levelet Somssich Pongrác és fiai 1 71 6-ban. Somssich Antalt (1689-1779) mondhatjuk a sárdi Somssich család megalapítójának, aki több évig volt Somogy alispánja. O szerezte meg birtokul Sárd mezővárost, melyre Mária Teréziától Sárdi előnévvel együtt királyi adománylevelet nyert 1746-ban. János 1812-ben bárói, majd 1813-ban grófi rangra emeltetett, később Babócsát is birtokolta. Ez lett a család idősebbik grófi­ága, melynek Sárdon, Sörnyén és Nagybajomban voltak birtoka­ik. Somssich Pongrác 1 845-ben emeltetik gróffá, családja lett az ifjabbik grófi-ág, akik Hetesen, illetve Kaposújlakon voltak bir­tokosok. A család címere: kék tojásdad pajzsban zöld halmon nyugvó, koronán álló, balját támadólag tartó, jobbjában három, lefelé fordított arany nyílvesszőt tartó, jobbra fordult kétfarkú arany oroszlán. A rostélyos sisakon lévő koronából a pajzs motívuma nő ki. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

Next

/
Thumbnails
Contents