Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000)

FESTETICS „Elöl csillogó nevű család, mely hazánknak Festetich Györ­gyöt adá. Sarjadéka a turopolyai Ferstetich családnak, mely //. Mátyás királytól kapta nemesi címét/' - írta Döbrentei Gábor 1 842-ben. György Magyarország gazdasági előmozdítását szem előtt tartva 1798-ban gazdasági iskolát (Georgicon) alapított Keszthelyen. Megyénk történetében, fejlődésében is jelentős sze­repet játszott a család. Számos birtokuk volt itt, sőt több telepü­lésre kiterjedő hitbizományuk is. A címerablakon a hercegi címert láthatjuk. Kék csücsköstalpú pajzsban lebegő arany koronán, két, kivont kardot tartó, egy­mással szembefordult arany oroszlán áll. A pajzson lévő rosté­lyos sisakra helyezett arany koronából jobb lábával követ tartó, jobbra fordult daru emelkedik ki. A pajzsot egy-egy arany orosz­lán tartja, alul kék színű aranybetűs szalag övezi, melyen a Deum time, regem honora (Az Istent féld, a királyt tiszteld) feliratot ol­vashatjuk. A címert zárt koronával ékesített aranyrojtos herme­linnel bélelt bíbor címersátor borítja.

Next

/
Thumbnails
Contents