Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 43-44. (Kaposvár, 2014)

Domokosné Szalai Zsuzsanna: Jankovich László, Somogy vármegye főispánja tiszteletére készített fényképalbum 1885-ből. Somogy vármegye tisztikarának adattára

1893. november 23-án hunyt el lakóhelyén, Kaposváron. A halotti anyakönyvi bejegyzés szerint ekkor megyei hivatalnok volt. Római katolikus szertartás szerint temették el. Az adatok forrásai: 1. MNL SML IV. 401. b. Somogy vármegye főispánjának általános iratai 151/1883., 15/1884. sz. 2. MNL SML IV. 402. a. Somogy Vármegye Törvényhatósági Bi­zottságának iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek 423/1883. kgy. sz. 3. MNL SML IV. 429. Somogy vármegyei felekezeti anyakönyvek másodpéldányainak gyűjteménye. Mernyei r. k. születési akv. 3/1837., Kaposvári r. k. halotti akv. 397/1893. sz. 4. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. II. kötet. Bebek-Byzó. Bp., 1911, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 302. p. 5. Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944. Arcanum Digitális Tudománytár. 19. Kapotsfy László tiszteletbeli alszámvevő Kaposvár, 1835. szeptember 10-Kaposvár, 1912. május 10. 1835. szeptember 10-én született Kaposváron, római katolikus családban, Kapotsfy Mátyás ügyvéd és Pirker Mária gyerme­keként. 1889 júliusa és 1890 decembere között nyilvántar­tóként szolgált a vármegyén, majd árvaszéki közgyám lett, amely tisztséget 1901-ig töltötte be. 1902. szeptember 25-én házasságot kötött a nála 46 évvel fiatalabb Sipos Máriával. Ekkor nyugalmazott vármegyei közgyám volt, s Kaposváron az Anna utca 10. szám alatt lakott. Két gyermekük született, Erzsébet és László. Kaposváron hunyt el 1912. május 10-én. Az adatok forrásai: 1. MNL SML IV. 411. Somogy Vármegye Számvevőségének iratai. Somogy vármegyei tisztviselők illetményeinek nyilvántartási fő­könyvei 1889-1890., 1897-1898., 1899—1900. Állandó illetmények számfejtő könyve 1895—1896. 2. MNL SML XV. 78. Gyászjelentések gyűjteménye. 3. MNL SML XXXIII. 1. Somogy megyei állami anyakönyvek má­sodpéldányainak gyűjteménye. Kaposvári házassági akv. 128/1902., Kaposvári halotti akv. 232/1912. sz. 4. Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944. Arcanum Digitális Tudománytár. 20. Felsőpataki Bosnyák László árvaszéki elnök Balatoncsehi, 1839. március 14-Kaposvár, 1933. február 17. 1839. március 14-én született Balatoncsehiben (1939-tól Ordacsehi), felsó'pataki Bosnyák Lajos és Pelikán Karolina római katolikus szüló'k gyermekeként. Niczky Ladányi Erzsébettel kötött házasságot. Gyermekeik: László Gusztáv (1885), Gyula Gusztáv József (1886), Ilona Josefa 28

Next

/
Thumbnails
Contents