Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 25. (Kaposvár, 1994)

Dóber Viktor: Ismeretlen adatok Pálóczi Horváth Ádámról, a tapsonyi felkelésről, valamint a bajomi-sárdi állapotokról Patyi Antal plébánossága alatt

gyarósi" Anna János nevű gyermekét. A komák: Mlinarich Lajos és Boros Teréz! ­1794. március 20-án ugyanezek a keresztszülők József nevű újszülöttjüket viszik a templomba, pedig - tudjuk - közben a nagybajomi Sárközy lánnyal is házasságot kötött. 1799. aug. 24-én Franciska Teréz nevű leányukat viszik ugyanezek a komák keresztvíz alá. Ezek az adatok eddig sehol nem láttak napvilágot, és jól bizonyítják Pálóczi kettős életét: Nagybajomban a Sárközy-kúriában, illetve önálló háztartásában Jusztina asszonnyal, ahol fogadja Csokonai Vitéz. Mihályt is, akivel első ismerkedése még 1789-ben volt, amikor - láthattuk - a zalai Nagygörbőn is derekasan helytállt... cd Ar 179 l-es nagygörbői lakodalom költője... Pálóczi Horváth Ádám nagygörbői jelenlétét bizonyítja még az 1791. júl. 29-i lakodalom is, ahol a költő külön verssel közsöntötte az ünnepelt rokonleányt, Mlinarich kajos leányát, Annát. Nem véletlen tehát, hogy a kisgörbői plébánost, Marton Jánost arra kérték, Anna napkor (júl. 26.) a lány névnapján legyen az esküvő. A kisgörbői esketési bejegyzés téves lehet, ott júl. 29-et olvasunk, viszont Pálóczi verse kétségtelenné teszi, hogy az esküvő és az azt követő lakodalom 26-án volt: Epithalamium A Bander nótájára: „Hová lett dicsőséged?" Zengjétek ki Grácziák! tsendes muzsikával, Mit tesz megint Amor egy kedves magzatjával? Mit tsinált kits íny Asszonyt egy kis Asszonykából? Lucinának tserélni társat Diannából. Venus rosa koszorút ad Rozáliának, Ő azt Szent Anna napján fel teszi Annának. Klára volt segítsége a koszorúzásban, Ezekben bizodalma több lévén mint másban. De neki készül Judith, a Márs felesége, Nem úgy - úgymond - Annának más az ékessége. Leszedi s visszaadja szűz. koszorújának Rózsáit a mosolygó két kis asszonykának, Le is levé ama szűz koszorút a fejéből, Juno ezüsthajnala lett Anna estvéjéből, Rosáliát sem Klárát nem hív már mátkának, Mert Cziprus Boldizsárt ád mátkául Annának. S látd e mit nyert a Pajtás egy rövid útjával, Öszve köté Nagy Göbrőt Anna Mihályfával. Sel lakván Anna napját tegnap nyolcvan négyben. Ma haza mint feleség s nem mint Mátka mégyen" 7 A különben gyenge vers mitológiai neveket szólaltat meg. Az akkori úritársaság ezeket ismerte is könyvekből. A vőlegény nem más, mint a mihályfai Forintos Boldizsár. E nemesi családból sok megyei és járási tisztviselő került ki, néha még alispán is. Mennyire szép házaséletet éltek, mutatja a mihályfai temető sírfelirata:

Next

/
Thumbnails
Contents