Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 24. (Kaposvár, 1993)

Deák Varga Dénes: Hol rejtőzik Kaposvár vára?

8. ábra. A középkori várkastély feltételezett képe városban jelentős károkat okozhatott, esetleg el is pusztíthatta azt. Hasonló eset ugyanis gyakran előfordult. Vagy ekkor vagy később, de szerintem a törökök Kaposvárt jelentősen átépítették. Hasonlót cselekedtek Kanizsán és Szigetváron is. Ekkor kaphatta a vár a Rossi- ill. Waldtman-Krausen-féle metszetekből ismert alakját. A középkori várkastélyt megtartották ugyan, de stratégiai jelentősége csök­kent. (Evlia Cselebi leírásában, ill. az 1687. évi kamarai összeírásban belső várként említett rész.) A kamarai leltár itt 8 lakott és 15 lakatlan jó török házat említ. Szerintem itt nem különálló házakat, hanem a várkastélyban kialakított lakóegysége­ket kell érteni. A belső vár köré egy kb. 150-150 m oldalhosszúságú, négy sarkán kerek ágyúbástyával, azaz rondellával erősített vár épült tekintélyes cölöpgerendák felhasz­nálásával. E várfalakat részletesen ismerteti Zádor Mihály is,20 és kitűnően érzékel­hető Rossi metszetén. Ezt a várat széles vizesárok választotta el észak-kelet-dél felől a várostól, a vizesárok a vártól délnyugatra kanyarodó Kapos mocsaraihoz kapcsoló­dott. A vár belsejéről a Waldtman-Krausen-metszet keveset árul el. Két impozáns méretű dzsámi állt benne, a jobb oldali nyilván a Cselebi által leírt Szulejmán kán dzsámi. A bal szélen látható torony viszont középkori (keresztény?) templomra utal. A jobb szélen álló kis torony rendeltetése nem állapítható meg. A nagy dzsámitól jobbra álló csonka tornyot Zádor a belső vár lakótornyával azonosította. A várost is át- vagy inkább újjáépítették a törökök. Ekkor kaphatta a várhoz simuló, kelet felől félkaréjban körülölelő formáját, amit a Waldtam-Krausen-metszet tükröz. Az új város csak átlagosan 35-40 m széles, de jó 250 m hosszú, törtvonalú sziget volt, melyet külső oldalán védtek csak falak (nehogy támadás esetén, a város elestével az ostromlók fedezékhez jussanak). A városfalak - bástyák híján - csak 41

Next

/
Thumbnails
Contents